Škrdlovice

Škrdlovice

Do připravených SDK rastrů byla aplikována měkká pěna, následně byla začištěna a připravena na zaklopení sádrokartonem.

Nechte si spočítat cenu Vaší izolaceSouhlasím se zpracováním OÚ dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 k interním potřebám společnosti. Doba souhlasu je omezena dle aktuálnosti registrace a v případě zrušení budou osobní údaje vymazány. OÚ nebudou poskytovány třetím osobám.